Dpc Patan’s Gallery

જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ (વિભાગ: 1 થી 5 ) માનપુરા પ્રા.શાળા,તા:સાંતલપુર,જિ:પાટણ

મનની બારીઓ સર્વે સદાય ખુલ્લી રાખીએ, દશે દિશા તણા શુભ વિચારો આવકારીએ. -ઋગવેદ